LEK OG LÆRING I NATUREN

Barstad barnehage har vi visjon "livet er best ute". Vi mener at et lokalt miljøarbeid er viktig blant barn og voksne, og vi ønsker at alle barn skal kunne oppdage verdien i naturen.

Nyheter